MINANGKABUR (Bagian I)

MINANGKABUR (Bagian I)

- in BUDAYA, OPINI
0
Oleh St. Syahril Amga
Wartawan Anggota PWI Seumur Hidup
Minangkabau adalah suatu nama yang cukup populer. Orangnya banyak menjadi cadiak pandai pada tingkat nasional. Namun tentang kenapa bernama Minangkabau masih banyak pendapat atau belum satu jawabannya.
Walaupun ada yang berpendapat apalah arti sebuah nama. Tetapi jika tidak terpanggil akan nama, yang memanggil itu dapat dikatakan tidak tahu dan yang dipanggil tidak menyahuti. Apalagi kalau mumbang dikatakan kelapa atau mumbang dikatakan cemangka, celaka.
Minangkabau tersebut daerah teritorialnya hanya nan salilik Gunuang Marapi, saedaran Gunuang Pasaman, Sajajaran Sago jo Singgalang, saputaran Talang jo Kerinci. Dari Singkarak nan badangkang, hinggo buayo putieh daguak, sampai ka Pinturajo ilie. Durian ditakuak rajo, sampai ka Sopisak pisau anjuik.
Sialang balantak basi, hinggo ayie babaliak mudiak sampai ka Ombak nan badabuo. Sailir

Leave a Reply